1 2 aim
Banu ERGİN

Yazılı ve görsel basını kullanarak, etkinlikler organize ederek hedef kitlelerin görüş ve davranışlarını etkiler.

Kurumsal İletişim ve İtibar Yönetimi

Kurumsal İletişim, kurumun amaç ve hedeflerine ulaşması için kurum içi ve kurum dışında gerekli olan tüm süreçleri yöneten bir departmandır. Bu departman bir yandan, kurum içinde  bilgi akışını, eğitimi, karar almayı ve denetimi yönetirken diğer yandan da dış hedef kitleyle bütünleşerek kurumun itibarını yönetir. Kurumsal itibar aynı zamanda kurumun kalitesinin de bir göstergesidir. Kaliteli bir kuruma,  başta toplum ve medya olmak üzere toplum, herkes destek verir. Gerçekleştirilecek iletişim çalışmalarında kurumsal itibarın korunması ve artırılması konusunda stratejiler geliştirilmektedir.