1 2 aim
Banu ERGİN

Yazılı ve görsel basını kullanarak, etkinlikler organize ederek hedef kitlelerin görüş ve davranışlarını etkiler.

Pazarlama İletişimi

Pazarlama İletişimi bir ürün ya da markanın hedef kitle nezdinde bilinirliğini ve tercih edilirliğini artırmak amacıyla yürütülen faaliyetlerin tümüne verilen addır. Pazarlama iletişimi stratejisi belirlenirken markanın ihtiyaçları, istekleri ve bütçesi göz önünde bulundurularak bir yol haritası çizilir.