1 2 aim
Banu ERGİN

Yazılı ve görsel basını kullanarak, etkinlikler organize ederek hedef kitlelerin görüş ve davranışlarını etkiler.

Medya İletişim

Kurum için önceden belirlenen strateji ve hedefler çerçevesinde kamuoyu nezdinde bir ürün, hizmet ya da bir marka için farkındalık yaratmak amacıyla medya ile iş birliği yapılmalıdır. Medya ile ilişkilerde medyanın dinamiklerini iyi bilmek, mesajın net bir ifade ile aktarılması, medya yansımalarında rakiplerin önüne geçebilmek için büyük önem taşımaktadır.