1 2 aim
Banu ERGİN

Yazılı ve görsel basını kullanarak, etkinlikler organize ederek hedef kitlelerin görüş ve davranışlarını etkiler.

Lider İletişimi

Liderler, gerek kamuoyu gerekse hedef kitle üzerinde kurumun da ötesinde bir öneme sahiptir. Kurumsal itibarın en önemli bölümünü oluşturan lider iletişiminde liderin sahip olduğu becerilerin en üst seviyede kullanılması bunun yanı sıra liderlerin itibar yönetimi, medya ilişkileri, gündem yönetimi, kriz iletişimi ve kurum içi iletişim gibi konularda da donanımlı hale gelmesi sağlanmalıdır. Gerçekleştirilecek iletişim çalışmalarıyla lider, kurumun müşterileri, yatırımcıları, çalışanları, iş ortakları ve diğer tüm sosyal paydaşları nezdinde en güvenilir bilgi kaynağı olmalıdır.